کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - ریاضی فیزیک

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش سوم 2006)

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش سوم 2006)

ویرایش سوم کتاب جریان تراکم ناپذیر پنتون با ..

3,600تومان

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

نوشته رونالد پنتون The most teachable book o..

4,000تومان

حل المسائل آنالیز عددی (گاتشی) (ویرایش دوم 2011)

حل المسائل آنالیز عددی (گاتشی) (ویرایش دوم 2011)

ویرایش دوم کتاب آنالیز عددی گاتشی با عنوان ک..

3,100تومان

حل المسائل اصول مکانیک کوانتومی: برای الکترونیک و اپتیک حالت جامد (تنگ) (ویرایش اول 2005)
حل المسائل الکترودینامیک مدرن (زنگویل) (ویرایش اول 2012)

حل المسائل الکترودینامیک مدرن (زنگویل) (ویرایش اول 2012)

ویرایش اول کتاب الکترودینامیک زنگویل با عنو..

3,000تومان

حل المسائل جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

حل المسائل جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

نوشته رونالد پنتون The most teachable book o..

12,000تومان

حل المسائل فهم آنالیز (ابوت) (ویرایش اول 2010)

حل المسائل فهم آنالیز (ابوت) (ویرایش اول 2010)

ویرایش اول کتاب آنالیز ابوت با عنوان کامل فه..

3,900تومان

حل المسائل فیزیک آماری تعادلی (پلیشک و برگرسن) (ویرایش دوم 1994)

حل المسائل فیزیک آماری تعادلی (پلیشک و برگرسن) (ویرایش دوم 1994)

ویرایش دوم کتاب فیزیک آماری پلیشک با عنوان ..

3,700تومان

حل المسائل فیزیک آماری میدان (کاردار) (ویرایش اول 2007)

حل المسائل فیزیک آماری میدان (کاردار) (ویرایش اول 2007)

ویرایش اول کتاب نظریه میدان کاردار با عنوان ..

3,900تومان

حل المسائل فیزیک کوانتومی (گاسیوروویچ) (ویرایش سوم 2003)

حل المسائل فیزیک کوانتومی (گاسیوروویچ) (ویرایش سوم 2003)

ویرایش سوم کتاب مکانیک کوانتومی گاسیوروویچ ..

3,700تومان

حل المسائل محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)
حل المسائل مروری کوتاه بر نسبیت عام (فاستر و نایتینگل) (ویرایش دوم 2001)

حل المسائل مروری کوتاه بر نسبیت عام (فاستر و نایتینگل) (ویرایش دوم 2001)

ویرایش دوم کتاب نسبیت فاستر با عنوان کامل مر..

3,600تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش سوم 1999)

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش سوم 1999)

ویرایش سوم کتاب الکترودینامیک گریفیث با عنوا..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش چهارم 2012)

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش چهارم 2012)

ویرایش چهارم کتاب الکترودینامیک گریفیث با عن..

3,500تومان

حل المسائل مقدمه ای بر تحقیق در عملیات (هیلیر) (ویرایش نهم 2009)

حل المسائل مقدمه ای بر تحقیق در عملیات (هیلیر) (ویرایش نهم 2009)

ویرایش نهم کتاب تحقیق در عملیات هیلیر با عن..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک آماری (هوانگ) (ویرایش اول 2001)

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک آماری (هوانگ) (ویرایش اول 2001)

ویرایش اول کتاب مکانیک آماری هوانگ با عنوان..

3,800تومان

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک آماری مدرن (چندلر) (ویرایش اول 1987)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک آماری مدرن (چندلر) (ویرایش اول 1987)

ویرایش اول کتاب مکانیک آماری چندلر با عنوان..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک کوانتومی (گریفیث) (ویرایش اول 1995)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک کوانتومی (گریفیث) (ویرایش اول 1995)

ویرایش اول کتاب مکانیک کوانتومی گریفیث با عن..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

حل المسائل مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

ویرایش دوم کتاب نظریه گراف وست با عنوان کامل..

3,300تومان

حل المسائل ملزومات نظریه انتگرال برای آنالیز (استروک) (ویرایش سوم 2011)

حل المسائل ملزومات نظریه انتگرال برای آنالیز (استروک) (ویرایش سوم 2011)

ویرایش سوم کتاب آنالیز استروک با عنوان کامل ..

3,500تومان

حل المسائل مکانیک مداری برای مهندسین (کورتیس) (ویرایش سوم 2013)

حل المسائل مکانیک مداری برای مهندسین (کورتیس) (ویرایش سوم 2013)

مکانیک مداری ویرایش سوم حل المسائل مکانیک مد..

7,650تومان

حل المسائل مکانیک کلاسیک (تیلور) (ویرایش اول 2005)

حل المسائل مکانیک کلاسیک (تیلور) (ویرایش اول 2005)

حل المسائل مکانیک کلاسیک تیلور شامل 1159 صفحه..

21,000تومان

حل المسائل مکانیک کوانتومی کاربردی (لوی) (ویرایش دوم 2012)

حل المسائل مکانیک کوانتومی کاربردی (لوی) (ویرایش دوم 2012)

ویرایش دوم کتاب مکانیک کوانتومی لوی با عنوان..

3,600تومان

حل المسائل نظریه ریسمان (پولچینسکی) (ویرایش اول 2005)

حل المسائل نظریه ریسمان (پولچینسکی) (ویرایش اول 2005)

ویرایش اول کتاب ریسمان پولچینسکی با عنوان ک..

3,100تومان

حل المسائل نظریه میدان های کوانتومی (ردنیکی) (ویرایش اول 2007)

حل المسائل نظریه میدان های کوانتومی (ردنیکی) (ویرایش اول 2007)

ویرایش اول کتاب میدان های کوانتومی ردنیکی ب..

3,300تومان

روش های عددی (دوکیپاتی) (ویرایش اول 2010)

روش های عددی (دوکیپاتی) (ویرایش اول 2010)

ویرایش اول کتاب محاسبات عددی دوکیپاتی با عنو..

3,200تومان

روش های عددی برای مهندسین شیمی همراه با کاربردهائی در متلب (کنستانتینیدیس و مستوفی) (ویرایش اول 1999)
محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)

محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)

ویرایش اول کتاب محاسبات عددی برتسکاس با عنوا..

3,100تومان

مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

ویرایش دوم کتاب نظریه گراف وست با عنوان کام..

3,900تومان

مکانیک مداری برای مهندسین (کورتیس) (ویرایش سوم 2013)

مکانیک مداری برای مهندسین (کورتیس) (ویرایش سوم 2013)

مکانیک مداری ویرایش سوم کتاب مکانیک مداری کو..

3,000تومان

مکانیک کلاسیک (تیلور) (ویرایش اول 2005)

مکانیک کلاسیک (تیلور) (ویرایش اول 2005)

جان تیلور در کتاب مکانیک کلاسیک خود تمام تلا..

3,500تومان

نمایش 1 تا 31 از 31 (1 صفحه)