محاسبات نرم

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (پاپولیس) (ویرایش سوم 1991)

احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (پاپولیس) (ویرایش سوم 1991)

ویرایش سوم کتاب احتمال و فرآیندهای اتفاقی پا..

3,300تومان

بازشناسی الگو و یادگیری ماشین (بیشاپ) (ویرایش اول 2006)

بازشناسی الگو و یادگیری ماشین (بیشاپ) (ویرایش اول 2006)

نوشته کریستوفر بیشاپ This is the first textb..

3,000تومان

حل المسائل آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (دوور) (ویرایش هفتم 2007)

حل المسائل آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (دوور) (ویرایش هفتم 2007)

ویرایش هفتم کتاب آمار احتمال دوور با عنوان ک..

3,900تومان

حل المسائل آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (والپول، مایرز، مایرز و ئی) (ویرایش هشتم 2006)
حل المسائل آمار و احتمال کاربردی برای مهندسین (مونتگومری و رانجر) (ویرایش سوم 2002)

حل المسائل آمار و احتمال کاربردی برای مهندسین (مونتگومری و رانجر) (ویرایش سوم 2002)

ویرایش سوم کتاب آمار احتمال مونتگومری با عنو..

3,900تومان

حل المسائل احتمال و استنتاج آماری (هاگ و تانیس) (ویرایش هشتم 2009)

حل المسائل احتمال و استنتاج آماری (هاگ و تانیس) (ویرایش هشتم 2009)

ویرایش هشتم کتاب آمار احتمال هاگ با عنوان کا..

3,900تومان

حل المسائل احتمال و استنتاج آماری (هاگ و تانیس) (ویرایش هفتم 2005)

حل المسائل احتمال و استنتاج آماری (هاگ و تانیس) (ویرایش هفتم 2005)

ویرایش هفتم کتاب آمار احتمال هاگ با عنوان کا..

3,700تومان

حل المسائل احتمال و فرآیندهای اتفاقی (ییتس و گودمن) (ویرایش دوم 2004)

حل المسائل احتمال و فرآیندهای اتفاقی (ییتس و گودمن) (ویرایش دوم 2004)

ویرایش دوم کتاب احتمال و فرآیندهای اتفاقی یی..

3,800تومان

حل المسائل احتمال، آمار و فرآیندهای تصادفی برای مهندسی برق (لئون-گارسیا) (ویرایش سوم 2008)
حل المسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (پاپولیس و پیلای) (ویرایش چهارم 2002)
حل المسائل بهینه سازی محدب (بوید و وندنبرگ) (ویرایش اول 2004)

حل المسائل بهینه سازی محدب (بوید و وندنبرگ) (ویرایش اول 2004)

ویرایش اول کتاب بهینه سازی بوید با عنوان کام..

3,700تومان

حل المسائل داده کاوی (هان، کمبر و پی) (ویرایش دوم 2006)

حل المسائل داده کاوی (هان، کمبر و پی) (ویرایش دوم 2006)

ویرایش دوم کتاب داده کاوی هان با عنوان کامل..

3,900تومان

حل المسائل سیستم های عامل: رویکردی مفهومی (دامدیر) (ویرایش اول 2008)

حل المسائل سیستم های عامل: رویکردی مفهومی (دامدیر) (ویرایش اول 2008)

ویرایش اول کتاب سیستم عامل دامدیر با عنوان ..

3,600تومان

حل المسائل شبکه های عصبی مصنوعی (یگنانارایانا) (ویرایش اول 2004)

حل المسائل شبکه های عصبی مصنوعی (یگنانارایانا) (ویرایش اول 2004)

ویرایش اول کتاب شبکه عصبی یگنانارایانا با ع..

3,100تومان

حل المسائل مبانی احتمال همراه با فرآیندهای اتفاقی (قهرمانی) (ویرایش سوم 2004)

حل المسائل مبانی احتمال همراه با فرآیندهای اتفاقی (قهرمانی) (ویرایش سوم 2004)

ویرایش سوم کتاب احتمال قهرمانی با عنوان کام..

3,900تومان

حل المسائل محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)
حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش نهم 2012)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش نهم 2012)

ویرایش نهم کتاب احتمال راس با عنوان کامل مقد..

3,200تومان

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش هفتم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش هفتم 2005)

ویرایش هفتم کتاب احتمال راس با عنوان کامل مق..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال و آمار (مندنهال، بیور و بیور) (ویرایش دوازدهم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال و آمار (مندنهال، بیور و بیور) (ویرایش دوازدهم 2005)

ویرایش دوازدهم کتاب آمار احتمال مندنهال با ع..

3,700تومان

حل المسائل هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش دوم  2002)

حل المسائل هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش دوم 2002)

نوشته استوارت راسل و پیتر نورویگ F..

3,000تومان

حل المسائل کتاب منطق (برگمن، مور و نلسون) (ویرایش چهارم 2003)

حل المسائل کتاب منطق (برگمن، مور و نلسون) (ویرایش چهارم 2003)

ویرایش چهارم کتاب منطق برگمن با عنوان کامل ..

3,900تومان

روش های عددی (دوکیپاتی) (ویرایش اول 2010)

روش های عددی (دوکیپاتی) (ویرایش اول 2010)

ویرایش اول کتاب محاسبات عددی دوکیپاتی با عنو..

3,200تومان

روش های عددی برای مهندسین شیمی همراه با کاربردهائی در متلب (کنستانتینیدیس و مستوفی) (ویرایش اول 1999)
روش های محاسبات عددی در کاربردهای مهندسی (فرزیگر) (ویرایش اول 1981)
شبکه های عصبی (هیکین) (ویرایش دوم 1999)

شبکه های عصبی (هیکین) (ویرایش دوم 1999)

نوشته سایمون هیکین For graduate-level neura..

3,000تومان

شبکه های عصبی (پیکتون) (ویرایش دوم 2001)

شبکه های عصبی (پیکتون) (ویرایش دوم 2001)

نوشته فیل پیکتون This updated and revised se..

3,000تومان

شبکه های عصبی برای شناسایی الگو (بیشاپ) (ویرایش اول 1996)

شبکه های عصبی برای شناسایی الگو (بیشاپ) (ویرایش اول 1996)

نوشته کریستوفر بیشاپ This is the first compr..

3,000تومان

شناسایی الگو و شبکه های عصبی (ریپلی) (ویرایش اول 1996)

شناسایی الگو و شبکه های عصبی (ریپلی) (ویرایش اول 1996)

نوشته برایان ریپلی Ripley brings together tw..

3,000تومان

طراحی شبکه های عصبی (هاگان، دموث و بیل) (ویرایش اول 1996)

طراحی شبکه های عصبی (هاگان، دموث و بیل) (ویرایش اول 1996)

نوشته مارتین هاگان، هاوارد دموث، و مارک بیل ..

3,000تومان

فیلتر کالمن و شبکه های عصبی (هیکین) (ویرایش اول 2001)

فیلتر کالمن و شبکه های عصبی (هیکین) (ویرایش اول 2001)

نوشته سایمون هیکین State-of-the-art coverage..

3,000تومان

مبانی شبکه های عصبی (فاست) (ویرایش اول 1993)

مبانی شبکه های عصبی (فاست) (ویرایش اول 1993)

نوشته لورن فاست Providing detailed examples ..

3,000تومان

محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)

محاسبات توزیع شده و موازی: روش های عددی (برتسکاس و سیتسیکلیس) (ویرایش اول 1997)

ویرایش اول کتاب محاسبات عددی برتسکاس با عنوا..

3,100تومان

محاسبات عددی (بردن و فرز) (ویرایش نهم 2010)

محاسبات عددی (بردن و فرز) (ویرایش نهم 2010)

نوشته ریچارد بردن و داگلاس فرز Thi..

3,000تومان

محاسبات عددی با استفاده از متلب و اکسل (کریس) (ویرایش سوم 2007)

محاسبات عددی با استفاده از متلب و اکسل (کریس) (ویرایش سوم 2007)

نوشته استیون کریس This text includes th..

3,000تومان

محاسبات عددی مقدماتی (اتکینسون و هان) (ویرایش سوم 2003)

محاسبات عددی مقدماتی (اتکینسون و هان) (ویرایش سوم 2003)

نوشته کندال اتکینسون و ویمین هان O..

3,000تومان

هزار تمرین در احتمال (گریمت و استیرزاکر) (ویرایش اول 2001)

هزار تمرین در احتمال (گریمت و استیرزاکر) (ویرایش اول 2001)

ویرایش اول کتاب احتمال گریمت با عنوان کامل ه..

3,600تومان

هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش دوم  2002)

هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش دوم 2002)

نوشته استوارت راسل و پیتر نورویگ F..

3,000تومان

هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش سوم  2009)

هوش مصنوعی: رهیافتی نوین (راسل و نورویگ) (ویرایش سوم 2009)

نوشته استوارت راسل و پیتر نورویگ A..

3,000تومان

نمایش 1 تا 39 از 39 (1 صفحه)