علوم پایه

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


حل المسائل معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی (زیل و کالن) (ویرایش پنجم 2000)

حل المسائل معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی (زیل و کالن) (ویرایش پنجم 2000)

ویرایش پنجم کتاب معادلات دیفرانسیل زیل با عن..

3,000تومان

حل المسائل معماری کامپیوتر (مانو) (ویرایش سوم 1993)

حل المسائل معماری کامپیوتر (مانو) (ویرایش سوم 1993)

 نوشته موریس مانو Dealing with computer..

3,000تومان

حل المسائل معماری کامپیوتر: رویکردی کمی (هنسی و پاترسون) (ویرایش چهارم 2006)
حل المسائل معماری کامپیوتر: طراحی پردازنده های موازی و خط لوله ای (فلین) (ویرایش اول 1995)
حل المسائل مقدمات ریاضیات مهندسی مالی (استفانیکا) (ویرایش اول 2008)

حل المسائل مقدمات ریاضیات مهندسی مالی (استفانیکا) (ویرایش اول 2008)

ویرایش اول کتاب ریاضیات مالی استفانیکا با عن..

3,100تومان

حل المسائل مقدمه ای بر آمار ریاضی (هاگ، کریگ و مک کین) (ویرایش ششم 2004)

حل المسائل مقدمه ای بر آمار ریاضی (هاگ، کریگ و مک کین) (ویرایش ششم 2004)

ویرایش ششم کتاب آمار ریاضی هاگ با عنوان کامل..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر آنالیز (وید) (ویرایش سوم 2003)

حل المسائل مقدمه ای بر آنالیز (وید) (ویرایش سوم 2003)

ویرایش سوم کتاب آنالیز ریاضی وید با عنوان کا..

3,100تومان

حل المسائل مقدمه ای بر آنالیز ریاضی (وید) (ویرایش چهارم 2009)

حل المسائل مقدمه ای بر آنالیز ریاضی (وید) (ویرایش چهارم 2009)

ویرایش چهارم کتاب آنالیز ریاضی وید با عنوان ..

3,100تومان

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش نهم 2012)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش نهم 2012)

ویرایش نهم کتاب احتمال راس با عنوان کامل مقد..

3,200تومان

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش هفتم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال (راس) (ویرایش هفتم 2005)

ویرایش هفتم کتاب احتمال راس با عنوان کامل مق..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال و آمار (مندنهال، بیور و بیور) (ویرایش دوازدهم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر احتمال و آمار (مندنهال، بیور و بیور) (ویرایش دوازدهم 2005)

ویرایش دوازدهم کتاب آمار احتمال مندنهال با ع..

3,700تومان

حل المسائل مقدمه ای بر اقتصادسنجی (استوک و واتسون) (ویرایش اول 2002)

حل المسائل مقدمه ای بر اقتصادسنجی (استوک و واتسون) (ویرایش اول 2002)

ویرایش اول کتاب اقتصادسنجی استوک با عنوان کا..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش سوم 1999)

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش سوم 1999)

ویرایش سوم کتاب الکترودینامیک گریفیث با عنوا..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش چهارم 2012)

حل المسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک (گریفیث) (ویرایش چهارم 2012)

ویرایش چهارم کتاب الکترودینامیک گریفیث با عن..

3,500تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها (کورمن، لیسرسون، ریوست و استین) (ویرایش دوم 2001)

حل المسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها (کورمن، لیسرسون، ریوست و استین) (ویرایش دوم 2001)

ویرایش دوم کتاب طراحی الگوریتم کورمن با عنو..

3,600تومان

حل المسائل مقدمه ای بر تحقیق در عملیات (هیلیر) (ویرایش نهم 2009)

حل المسائل مقدمه ای بر تحقیق در عملیات (هیلیر) (ویرایش نهم 2009)

ویرایش نهم کتاب تحقیق در عملیات هیلیر با عن..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک تعادلی (موریل) (ویرایش اول 1972)

حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک تعادلی (موریل) (ویرایش اول 1972)

ویرایش اول کتاب ترمودینامیک موریل با عنوان ک..

3,800تومان

حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی (اسمیت، ون نس و ابوت) (ویرایش هفتم 2005)
حل المسائل مقدمه ای بر جبر خطی (استرانگ) (ویرایش سوم 2003)

حل المسائل مقدمه ای بر جبر خطی (استرانگ) (ویرایش سوم 2003)

ویرایش سوم کتاب جبر استرانگ با عنوان کامل مق..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر جبر مجرد (فرالی) (ویرایش هفتم 2002)

حل المسائل مقدمه ای بر جبر مجرد (فرالی) (ویرایش هفتم 2002)

    فروشگاه کتاب های الکترونیکی ..

3,800تومان

حل المسائل مقدمه ای بر جبر مجرد (نیکولسون) (ویرایش چهارم 2012)

حل المسائل مقدمه ای بر جبر مجرد (نیکولسون) (ویرایش چهارم 2012)

ویرایش چهارم کتاب جبر نیکولسون با عنوان کامل..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر ذرات بنیادی (گریفیث) (ویرایش دوم 2008)

حل المسائل مقدمه ای بر ذرات بنیادی (گریفیث) (ویرایش دوم 2008)

ویرایش دوم کتاب ذرات بنیادی گریفیث با عنوان ..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر رشد اقتصادی مدرن (اکموگلو) (ویرایش اول 2009)

حل المسائل مقدمه ای بر رشد اقتصادی مدرن (اکموگلو) (ویرایش اول 2009)

ویرایش اول کتاب اقتصاد کلان اکموگلو با عنوان..

3,400تومان

حل المسائل مقدمه ای بر روش اجزا محدود (ردی) (ویرایش سوم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر روش اجزا محدود (ردی) (ویرایش سوم 2005)

ویرایش سوم کتاب اجزای محدود ردی با عنوان کا..

3,600تومان

حل المسائل مقدمه ای بر ساخت ادوات میکروالکترونیک (جاگر) (ویرایش دوم 2001)
حل المسائل مقدمه ای بر سنتز آلی مدرن (زویفل و نانتز) (ویرایش اول 2006)

حل المسائل مقدمه ای بر سنتز آلی مدرن (زویفل و نانتز) (ویرایش اول 2006)

ویرایش اول کتاب سنتز آلی زویفل با عنوان کام..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک آماری (هوانگ) (ویرایش اول 2001)

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک آماری (هوانگ) (ویرایش اول 2001)

ویرایش اول کتاب مکانیک آماری هوانگ با عنوان..

3,800تومان

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد (چارلز کیتل) (ویرایش هفتم 1995)

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد (چارلز کیتل) (ویرایش هفتم 1995)

ویرایش هفتم کتاب چارلز Charles Kittel (Autho..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد (کیتل) (ویرایش هشتم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد (کیتل) (ویرایش هشتم 2005)

نوشته چارلز کیتل Description  Since th..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک نجومی مدرن (کارول و اوستلی) (ویرایش دوم 2006)

حل المسائل مقدمه ای بر فیزیک نجومی مدرن (کارول و اوستلی) (ویرایش دوم 2006)

ویرایش دوم کتاب فیزیک نجومی کارول با عنوان ک..

3,100تومان

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل (العیدی) (ویرایش سوم 2005)

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل (العیدی) (ویرایش سوم 2005)

ویرایش سوم کتاب معادلات دیفرانسیل العیدی با ..

3,700تومان

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی (رابینسون) (ویرایش اول 2004)

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی (رابینسون) (ویرایش اول 2004)

ویرایش اول کتاب معادلات دیفرانسیل رابینسون ب..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی (راس) (ویرایش چهارم 1989)

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی (راس) (ویرایش چهارم 1989)

ویرایش چهارم کتاب معادلات دیفرانسیل راس با ع..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل همراه با کاربردهای مدلسازی (زیل) (ویرایش نهم 2008)
حل المسائل مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل همراه با کاربردهای مدلسازی (زیل) (ویرایش هفتم 2000)
حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک آماری مدرن (چندلر) (ویرایش اول 1987)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک آماری مدرن (چندلر) (ویرایش اول 1987)

ویرایش اول کتاب مکانیک آماری چندلر با عنوان..

3,900تومان

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

نوشته رابرت فاکس، آلن مک دونالد، و فیلیپ پریچ..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک کوانتومی (گریفیث) (ویرایش اول 1995)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک کوانتومی (گریفیث) (ویرایش اول 1995)

ویرایش اول کتاب مکانیک کوانتومی گریفیث با عن..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

حل المسائل مقدمه ای بر نظریه گراف (وست) (ویرایش دوم 2000)

ویرایش دوم کتاب نظریه گراف وست با عنوان کامل..

3,300تومان

حل المسائل مقدمه ای بر پایگاه داده ها (سی. جی. دیت) (ویرایش هشتم 2004)
حل المسائل ملزومات نظریه انتگرال برای آنالیز (استروک) (ویرایش سوم 2011)

حل المسائل ملزومات نظریه انتگرال برای آنالیز (استروک) (ویرایش سوم 2011)

ویرایش سوم کتاب آنالیز استروک با عنوان کامل ..

3,500تومان

حل المسائل مهندسی فرآیند جداسازی: همراه با انتقال جرم (ونکات) (ویرایش سوم 2011)

حل المسائل مهندسی فرآیند جداسازی: همراه با انتقال جرم (ونکات) (ویرایش سوم 2011)

ویرایش سوم کتاب فرآیندهای جداسازی ونکات با ع..

3,700تومان

حل المسائل مهندسی واکنش شیمیائی (طراحی راکتور) (لون اشپیل) (ویرایش سوم 1998)

حل المسائل مهندسی واکنش شیمیائی (طراحی راکتور) (لون اشپیل) (ویرایش سوم 1998)

نوشته اوکتاو لون اشپیل برای این کتاب دو..

3,000تومان

حل المسائل مکانیک تحلیلی (فاولز و کاسیدی) (ویرایش هفتم 2004)

حل المسائل مکانیک تحلیلی (فاولز و کاسیدی) (ویرایش هفتم 2004)

ویرایش هفتم کتاب مکانیک تحلیلی فاولز با عنوا..

3,500تومان

حل المسائل مکانیک خاک (کریگ) (ویرایش پنجم 1992)

حل المسائل مکانیک خاک (کریگ) (ویرایش پنجم 1992)

ویرایش پنجم کتاب مکانیک خاک کریگ با عنوان کا..

3,900تومان

حل المسائل مکانیک خاک کریگ (کریگ) (ویرایش هفتم 2004)

حل المسائل مکانیک خاک کریگ (کریگ) (ویرایش هفتم 2004)

ویرایش هفتم کتاب مکانیک خاک کریگ با عنوان ک..

3,900تومان

حل المسائل مکانیک خاک: مفاهیم و کاربردها (پوری) (ویرایش دوم 2004)

حل المسائل مکانیک خاک: مفاهیم و کاربردها (پوری) (ویرایش دوم 2004)

ویرایش دوم کتاب مکانیک خاک پوری با عنوان کا..

3,100تومان

حل المسائل مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

حل المسائل مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

نوشته یونس سنجل و جان سیمبالا Fluid Mechanic..

3,000تومان

حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

نوشته فرانک وایت در این حل المسائل برای ..

6,000تومان

نمایش 351 تا 400 از 613 (13 صفحه)