• قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند (برانان) (ویرایش سوم 2002)

3,900تومان

قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند (برانان) (ویرایش سوم 2002)


نوع محصول
نوع محصول الکترونیکی (دانلودی)
مشخصات کتاب
عنوان قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند
ویرایش سوم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان کارل برانان (نویسنده)
زبان انگلیسی
ناشر Gulf Professional Publishing
سال انتشار 2002
شابک 10 رقمی 0750675675
شابک 13 رقمی 9780750675673
مشخصات فایل (ها)
نوع PDF
تعداد صفحات 443
کیفیت متن خوب (اسکن شده با OCR)
حجم (مگابایت) 17.97

ویرایش سوم کتاب مهندسی شیمی فرآیند برانان با عنوان کامل قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند، نوشته برانان در سال 2002 و در 443 صفحه منتشر شده است. این کتاب با عنوان انگلیسی Rules of Thumb for Chemical Engineers (Branan) (3rd Edition 2002) توسط انتشارات Gulf Professional Publishing به چاپ رسیده است.

 

The most complete guide of its kind, this is the standard handbook for chemical and process engineers. All new material on fluid flow, long pipe, fractionators, separators and accumulators, cooling towers, gas treating, blending, troubleshooting field cases, gas solubility, and density of irregular solids. This substantial addition of material will also include conversion tables and a new appendix, "Shortcut Equipment Design Methods."

This convenient volume helps solve field engineering problems with its hundreds of common sense techniques, shortcuts, and calculations. Here, in a compact, easy-to-use format, are practical tips, handy formulas, correlations, curves, charts, tables, and shortcut methods that will save engineers valuable time and effort. Hundreds of common sense techniques and calculations help users quickly and accurately solve day-to-day design, operations, and equipment problems.

* The standard handbook for chemical and process engineers

* All new material on fluid flow, long pipe, fractionators, separators and accumulators, cooling towers, gas treating, blending, troubleshooting field cases, gas solubility, and density of irregular solids

* Hundreds of common sense techniques, shortcuts, and calculations

 


فروشگاه کتاب های الکترونیکی ایبوکو، کتاب قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند (برانان) (ویرایش سوم 2002) را برای درس/رشته های زیر ارائه کرده است:

 


کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی - هوانوردی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی عمران ⇐ کارشناسی - آب ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی نساجی ⇐ کارشناسی - شیمی نساجی و علوم الیاف ⇐ اصول مهندسی شیمی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی پزشکی ⇐ کارشناسی - بیومکانیک ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی پزشکی ⇐ کارشناسی - بیومتریال ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی (سایر رشته ها) ⇐ کارشناسی - مهندسی سیستم ها ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی شیمی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی صنایع ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی عمران ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی متالورژی و مواد ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی محیط زیست ⇐ کارشناسی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی معدن ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی مکانیک ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی نساجی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی نفت ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی هسته ای ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی هوافضا ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی پزشکی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ مهندسی پلیمر ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی (سایر رشته ها) ⇐ کارشناسی - مهندسی ترافیک هوائی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی (سایر رشته ها) ⇐ کارشناسی - مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی (سایر رشته ها) ⇐ کارشناسی - مهندسی سیستم ها ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی (سایر رشته ها) ⇐ کارشناسی - مهندسی نگهداری هلیکوپتر ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی - مهندسی فرماندهی و کنترل هوائی ⇐ کارشناسی - عملیات موشک هوائی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ مهندسی ⇐ نظامی - مهندسی فرماندهی و کنترل هوائی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ علوم پایه ⇐ زمین شناسی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی و تخصصی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ علوم پایه ⇐ زمین شناسی ⇐ کارشناسی (زمین شناسی کاربردی) - دروس اصلی و تخصصی ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ علوم پایه ⇐ شیمی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ علوم پایه ⇐ فیزیک ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان
کتاب های دانشگاهی ⇐ علوم پایه ⇐ زیست شناسی ⇐ کارشناسی - دروس اصلی (مشترک) ⇐ شیمی عمومی ⇐ مهندسی شیمی فرآیند برانان

 

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند (برانان) (ویرایش سوم 2002)

3,900تومان


قوانین سرانگشتی برای مهندسین شیمی: راهنمای سریع و دقیق برای مسائل روزمره مهندسی فرآیند (برانان) (ویرایش سوم 2002)

  • 3,900تومان


محصولات مرتبط

برچسب ها: مهندسی شیمی فرآیند برانان, برانان, مهندسی شیمی فرآیند, دانلود مهندسی شیمی فرآیند برانان, دانلود برانان, دانلود مهندسی شیمی فرآیند, کتاب مهندسی شیمی فرآیند برانان, کتاب برانان, کتاب مهندسی شیمی فرآیند, دانلود کتاب مهندسی شیمی فرآیند برانان, دانلود کتاب برانان, دانلود کتاب مهندسی شیمی فرآیند, Branan, Branan مهندسی شیمی فرآیند, دانلود Branan, دانلود Branan مهندسی شیمی فرآیند, کتاب Branan, کتاب Branan مهندسی شیمی فرآیند, دانلود کتاب Branan, دانلود کتاب Branan مهندسی شیمی فرآیند, Rules of Thumb for Chemical Engineers, Rules of Thumb for Chemical Engineers برانان, دانلود Rules of Thumb for Chemical Engineers, دانلود Rules of Thumb for Chemical Engineers برانان, کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers, کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers برانان, دانلود کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers, دانلود کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers برانان, Rules of Thumb for Chemical Engineers Branan, دانلود Rules of Thumb for Chemical Engineers Branan, کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers Branan, دانلود کتاب Rules of Thumb for Chemical Engineers Branan