• مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

3,000تومان

مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)


نوع محصول
نوع محصول الکترونیکی (دانلودی)
مشخصات کتاب
عنوان مکانیک سیالات
ویرایش هفتم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان فرانک وایت (نویسنده)
زبان انگلیسی
ناشر McGraw-Hill
سال انتشار 2010
مشخصات فایل (ها)
نوع PDF
تعداد صفحات 886
کیفیت متن عالی (نسخه اصلی)
حجم (مگابایت) 14.1

 ویرایش هفتم مکانیک سیالات وایت مسائل مرتبط با مکانیک سیالات - از مفاهیم فیزیکی گرفته تا کاربردهای مهندسی - را به شکلی ارائه می کند تا دانشجو به سرعت اهمیت مبانی مکانیک سیالات را درک کند. تنوع زیاد موضوعات، گزینه های زیادی را برای چینش سرفصل های واحدهای درسی به اساتید و مدرسان دانشگاه ها فراهم می کند. علاوه براین مرجعی مناسب برای مطالعات آتی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی خواهد بود.

رویکرد حل مساله ای کتاب در همان فصول ابتدائی و به شکل دقیق در مثال ها ارائه شده است. این رویکرد به دانشجویان کمک می کند تا با حل مسائل کلی، مسائل طراحی، مسائل چندمرحله ای و مسائل کامپیوتری پیشرفت بهتری داشته باشند.

در این ویرایش از مکانیک سیالات وایت با وجود حذفیات و اضافات مختصر، تغییر اساسی آنچنانی صورت نگرفته است. رئوس مطالب اصلی در یازده فصل به همراه ضمائم است. برخی از مسائل پایانی و برخی از مثال های کتاب تغییر یافته اند. شیوه غیررسمی و دانشجو محور کتاب در توصیف مطالب همچنان باقی مانده است و تعداد کمی تصویر و دیاگرام جدید اضافه شده است. تعدادی رفرنس نیز اضافه  شده است و مجموع رفرنس های کتاب را به 435 عدد رسانده است. نویسنده کتاب به شدت اعتقاد دارد که قراردادن رفرنس در بخش های "مطالعه بیشتر" به ویژه برای سالیان پس از فارغ التحصیلی بسیار مفید است.

برخی از تغییرات به قرار زیرایجاد شده اند:

 • در فصل یک، مواد آموزشی راجع به تاریخچه مکانیک سیالات در قرن بیستم و به طور خاص توسعه و پیشرفت دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) اضافه شده است. مقدمه ای بسیار مختصر درباره میدان شتاب (Acceleration Field) نیز اضافه شده است. شرایط مرزی برای جریان لغزشی (Slip Flow) اضافه شده است. بحث بیشتری راجع به سرعت صوت در سیالات صورت گرفته است. بخش بررسی رسانائی گرمائی (Thermal Conductivity) به فصل چهار منتقل شده است.
 • در فصل دوم یک تصویر، بحث بیشتر و مسائل جدید به موضوع خودروهای شناور در آب های عمیق (ALVIN) اضافه شده است. توزیع چگالی در تروپوسفر نیز به طور صریح آورده شده است. نکاتی نیز راجه به ریاضیدان شهیر یونانی یعنی ارشمیدس اضافه شده است.
 • فصل سه دستخوش تغییرات زیادی شده است. معادله برنولی به قبل از بحث انرژی و سرعت زاویه ای و بعد از بحث گشتاور خطی آورده شده است. بحث راجع به شرایط سرعت و فشار در سطح  تانک تقویت شده است. تاریخچه مختصری راجع به حجم کنترل (Control Volume) اضافه شده است. ارتباط بین معادله برنولی و معادله انرژی به شکل بهتری توضیح داده شده است. مطالب جدیدی در باره ایستائی (Stagnation)، فشارهای استاتیک و دینامیک، و نیز شرایط مرزی در خروج از جت (Jet Exit) اضافه شده است.
 • بخش آغازین فصل چهارم تغییر کرده است: دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای جریان گذرنده از یک توپ فوتبال در حال چرخش مطرح شده است. مشتق کامل زمانی نسبت به سرعت نیز به شکل کامل بازنویسی شده است. قانون فوریه، و کاربرد آن در معادله دیفرانسیلی انرژی به فصل یک منتقل شده است. 21 مساله جدید به همراه چندین تحلیل راجع به جریان لغزشی اضافه شده است.
 • مقدمه فصل پنجم با توضیحاتی راجع به تاثیرات عدد ماخ (Mach) و عدد فرود (Froude) به جای تمرکز صرف بر روی عدد رینولد (Raynold) گسترش پیدا کرده است. روش ایپسن (Ipsen) به عنوان جایگزینی مناسب برای قضیه پای (Pi Theorem) مطرح شده است. مطلب جدید درباره Disk-Band-Gap Parachute منجر به چندین تحلیل ابعادی جدید شده است. 
 • در فصل ششم فرمول جدیدی برای طول ورودی در جریان آشفته داکت، توسط دو تن از محققین برای نویسنده ارسال شده است. یک مساله جدید راجع به جریان در یک سلول سوختی نیز اضافه شده است. موضوع جدید خط لوله آلاسکا (Trans-Alaska Pipeline) اجازه طرح چند مساله ابتکاری شده است. 
 • در فصل هفتم شرح مفصل تری راجع به جریان آشفته گذرنده از یک صفحه تخت و نیز خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در مدلسازی آشفتگی با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) آورده شده است. دو پیشرفت جدید در حوزه آئرودینامیک گزارش شده است: طراحی مجدد ایرفویل Kline-Fogelman توسط Finaish-Witherspoon و افزایش زاویه واماندگی (Stall) با استفاده از مدلسازی برگرفته از برآمدگی پشت نهنگ. ماشین پرنده جدید شرکت ترنزیشن (Transition) که در سال 2009 پرواز موفقی داشت باعث طرح چندین مساله جدید و جالب شده است. دو تصویر دیگر یعنی "مرد موشکی (Rocket Man) بر فراز کوه آلپ" و یک محموله باری که توسط یک کایت هدایت می شود نیز باعث طرح چندین مساله جالب شده اند.
 • در فصل هشتم تغییر عمده ای صورت نگرفته است. فقط بحث بر روی نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به شکلی کامل تر ارائه شده است.  ماشین خودکار شرکت ترنزیشن که در فصل هفت معرفی شد، از دیدگاه نظریه آئرودینامیک بررسی شده است. 
 • در فصل نه از نظرات منتقدین استفاده شده است. به جای شکل 9.7 با برازش منحنی برای ضریب محیط که در 30 سال گذشته استفاده شده بود، یک منحنی دقیق تر برای نمایش ویژگی های تغییرات محیط قرار گرفته است. برازش منحنی ها حذف شده اند و اعداد ماخ به خوبی از شکل 9.7 به دست می آیند. در بخش "روال های جدید در دانش هوانوردی" (New Trends in Aeronautics) هواپیمای اسکرم جت جدید X-43 معرفی شده است که باعث طرح مسائل جدیدی شده است. داده های موجود درباره خط لوله گاز طبیعی آلاسکا به کانادا باعث خلق نگاه جدیدی به خفگی یا گرفتگی ناشی از اصطکاک (Frictional Choking) شده است.
 • فصل 10 به جز اضافه شدن تصاویر جدید از پرش های هیدرولیکی صفحه ای و دایره ای و مسائل مرتبط به آن ها تغییر خاص دیگری نکرده است. 
 • در فصل 11 بخش جدیدی با موضوع بازده توربین های گازی و کاربرد این توربین ها در موتور توربوفن هواپیماها اضافه شده است. بخش راجع به توربین های بادی نیز بهبود یافته است. یک وسیله نقلیه متجرک یه کمک توربین بادی که به راحتی در جریان باد حرکت می کند نیز منجر به طرح مسائل جالبی شده است.
 • در ضمیمه الف داده های جدیدی درباره ضرایب سیالات مختلف آورده شده است. ضمیمه ب، جداول جریانات تراکم پذیر، با استفاده از افزایش های بزرگتر (0.1) در جدول ماخ کوتاه تر شده است. جداول دقیق تر همچنان در سایت کتاب مکانیک سیالات موجود هستند. ضمیمه ه یعنی مقدمه ای بر EES نیز با فرض اینکه بیشتر دانجویان با آن کاملا آشنا هستند، از کتاب حذف و به سایت منتقل شده است.

سرفصل های ویرایش هفتم مکانیک سیالات وایت به قرار زیر است:

 1. مقدمه (Introduction)
 2. توزیع فشار در سیالات (Pressure Distribution in a Fluid)
 3. روابط انتگرالی برای یک حجم کنترلی (Integral Relations for a Control Volume)
 4. روابط دیفرانسیلی برای جریان سیالات (Differential Relations for Fluid Flow)
 5. تحلیل ابعادی و مشابهت ها (Dimensional Analysis and Similarity)
 6. جریان لزج در داکت ها (Viscous Flow in Ducts)
 7. جریان گذرنده از اجسام شناور (Flow Past Immersed Bodies)
 8. جریان بالقوه و دینامیک سیالات محاسباتی (Potential Flow and Computational Fluid Dynamics)
 9. جریان تراکم پذیر (Compressible Flow)
 10. جریان کانال باز (Open-Channel Flow)
 11. توربوماشین ها (Turbomachinery)
 12. ضمیمه الف: خواص فیزیکی سیالات (Appendix A: Physical Properties of Fluids)
 13. ضمیمه ب: جداول جریان تراکم پذیر (Appendix B: Compressible Flow Tables)
 14. ضمیمه ج: فاکتورهای تبدیل (Appendix C: Conversion Factors)
 15. ضمیمه د: معادلات حرکت در مختصات استوانه ای (Appendix D: Equations of Motion in Cylindrical Coordinates)
 16. حل مسائل منتخب (Answers to Selected Problems)

برای مشاهده فهرست مطالب کامل و نیز فصل اول کتاب بر روی دگمه "مشاهده صفحاتی از کتاب" کلیک نمائید.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

3,000تومان


مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

 • تولید کننده: McGraw-Hill
 • مدل محصول: FlMeWh10
 • 3,000تومان


محصولات مرتبط

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش سوم 2006)

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش سوم 2006)

ویرایش سوم کتاب جریان تراکم ناپذیر پنتون با ..

3,600تومان

مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

نوشته رابرت فاکس، آلن مک دونالد، و فیلیپ پریچ..

3,000تومان

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات (فاکس، مک دونالد و پریچارد) (ویرایش ششم 2004)

نوشته رابرت فاکس، آلن مک دونالد، و فیلیپ پریچ..

3,000تومان

مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس و مک دونالد (پریچارد) (ویرایش هشتم 2011)
مکانیک سیالات (استریتر) (ویرایش سوم 1963)

مکانیک سیالات (استریتر) (ویرایش سوم 1963)

نوشته ویکتور استریتر ..

3,000تومان

مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

نوشته یونس سنجل و جان سیمبالا Fluid Mechanic..

3,000تومان

حل المسائل مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

حل المسائل مکانیک سیالات (سنجل و سیمبالا) (ویرایش اول 2004)

نوشته یونس سنجل و جان سیمبالا Fluid Mechanic..

3,000تومان

مکانیک سیالات پیشرفته (گرابل) (ویرایش اول 2007)

مکانیک سیالات پیشرفته (گرابل) (ویرایش اول 2007)

نوشته ویلیام گرابل Fluid mechanics is the st..

3,000تومان

مکانیک سیالات: پرسش و پاسخ (اسپارک) (ویرایش اول 1997)

مکانیک سیالات: پرسش و پاسخ (اسپارک) (ویرایش اول 1997)

ویرایش اول کتاب مکانیک سیالات اسپارک با عنوا..

6,000تومان

حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش هفتم 2010)

نوشته فرانک وایت در این حل المسائل برای ..

6,000تومان

حل المسائل مکانیک سیالات (کوندو و کوهن) (ویرایش چهارم 2007)

حل المسائل مکانیک سیالات (کوندو و کوهن) (ویرایش چهارم 2007)

نوشته پیجوش کوندو و ایرا کوهن Key Features ..

9,000تومان

حل المسائل جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

حل المسائل جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

نوشته رونالد پنتون The most teachable book o..

12,000تومان

مکانیک سیالات (کوندو و کوهن) (ویرایش چهارم 2007)

مکانیک سیالات (کوندو و کوهن) (ویرایش چهارم 2007)

نوشته پیجوش کوندو و ایرا کوهن Key Features ..

4,000تومان

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

جریان سیالات تراکم ناپذیر (پنتون) (ویرایش چهارم 2013)

نوشته رونالد پنتون The most teachable book o..

4,000تومان

حل المسائل مکانیک سیالات مهندسی (کرو، الگر و رابرسون) (ویرایش هفتم 2000)

حل المسائل مکانیک سیالات مهندسی (کرو، الگر و رابرسون) (ویرایش هفتم 2000)

ویرایش هفتم کتاب مکانیک سیالات کرو با عنوان ..

3,900تومان

حل المسائل مبانی علوم حرارتی-سیالاتی (سنجل، ترنر و سیمبالا) (ویرایش سوم 2008)

حل المسائل مبانی علوم حرارتی-سیالاتی (سنجل، ترنر و سیمبالا) (ویرایش سوم 2008)

ویرایش سوم کتاب حرارت سیالات سنجل با عنوان ک..

3,800تومان

مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش چهارم 1998)
حل المسائل مکانیک سیالات همراه با کاربردهای مهندسی (فینمور و فرانزینی) (ویرایش دهم 2001)
حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش پنجم 2002)

حل المسائل مکانیک سیالات (وایت) (ویرایش پنجم 2002)

ویرایش پنجم کتاب مکانیک سیالات وایت با عنوان..

3,000تومان

حل المسائل مبانی مکانیک سیالات (مانسون، یانگ و اوکیشی) (ویرایش پنجم 2005)

حل المسائل مبانی مکانیک سیالات (مانسون، یانگ و اوکیشی) (ویرایش پنجم 2005)

ویرایش پنجم کتاب مکانیک سیالات مانسون با عنو..

3,900تومان

حل المسائل مبانی مکانیک سیالات (مانسون، یانگ و اوکیشی) (ویرایش سوم 1997)

حل المسائل مبانی مکانیک سیالات (مانسون، یانگ و اوکیشی) (ویرایش سوم 1997)

ویرایش سوم کتاب مکانیک سیالات مانسون با عنوا..

3,400تومان

برچسب ها: مکانیک سیالات وایت, وایت, مکانیک سیالات, دانلود مکانیک سیالات وایت, دانلود وایت, دانلود مکانیک سیالات, کتاب مکانیک سیالات وایت, کتاب وایت, کتاب مکانیک سیالات, دانلود کتاب مکانیک سیالات وایت, دانلود کتاب وایت, دانلود کتاب مکانیک سیالات, White, White مکانیک سیالات, دانلود White, دانلود White مکانیک سیالات, کتاب White, کتاب White مکانیک سیالات, دانلود کتاب White, دانلود کتاب White مکانیک سیالات, Fluid Mechanics, Fluid Mechanics وایت, دانلود Fluid Mechanics, دانلود Fluid Mechanics وایت, کتاب Fluid Mechanics, کتاب Fluid Mechanics وایت, دانلود کتاب Fluid Mechanics, دانلود کتاب Fluid Mechanics وایت, Fluid Mechanics White, دانلود Fluid Mechanics White, کتاب Fluid Mechanics White, دانلود کتاب Fluid Mechanics White